Historie

 

 

                     

Grundlægger O.V. Jørgensen på salgstur og sønnen Børge men en af de første kølekasse lastbiler

 

 • I de vanskelige år sidst i 20-erne og først i 30-erne var O.V. Jørgensen manden der forstod at organisere salget, så fiskerne også fik noget ud af deres store arbejde.

 

 • I 1935 starter O.V. Jørgensen selvstændig fiskeeksport til Sverige, Tyskland, England, Holland og Belgien samt import af is og fisk fra Norge og Sverige.

 

 • I 1938 sælger O.V. Jørgensen 4.500 kasser fersk sild som kommer uden varsel fra Anholt.

 

 • I 1941 opføres et nyt pakhus og samtidig kommer sønnen Børge med i firmaet.

 

 • I 1967 kommer sønnesønnen Ole med.

 

 • I 1969 køber O.V. Jørgensen den første lastbil med anhænger

 

 • I januar 1983 overtager O.V. Jørgensen Køge Fiskeexport.

 

 • I 1989 flytter firmaet til det nuværende domicil på Sydhavnen i Hundested.

 

 • I maj 1992 overtager firmaet Aarsdale Fiskesalgsforening sammen med Københavns  Åleexport.

 

 • I juni 1992 købes Hesnæs Fisk i Hesnæs med tilhørende bygninger i Stubbekøbing og Gedser.

 

 • I 90’erne falder torskekvoten i Østersøen, hvilket medfører et større sildefiskeri i stedet. I den  forbindelse bliver der anskaffet flere store sildesorteringsanlæg. I dag har vi anlæg i Køge, Klintholm, Gedser og Rødby.

 

 • I 1995 er antallet af lastbiler oppe på 13.

 

 • I 1997 etableres afdelingen i Kalundborg.

 

 • I 1999 bliver en ny bygning i Klintholm opført, året efter opføres en ny i Køge, og i 2001 opføres ny stor bygning i Rødbyhavn.

 

 • I 2005 påbegyndes generationsskifte og Peter Grav og Henrik Mikkelsen bliver medejere.

 

 • I 2006 fremstår A/S O.V. Jørgensen som en moderne virksomhed, hvor effektivitet og udvikling er nøgleordene.


 • I sommeren 2018 kommer 4. generation Mette Jørgensen ind i firmaet.

 

 • 1. januar 2019 købes Peter Grav og Henrik Mikkelsen ud af Fiskeexport´en i Hundested. Ole V. Jørgensen - sammen med datteren Mette Jørgensen -  er nu tilbage som eneejer af virksomhed.